Fotograf Magazine

David Stecker

Úhel viditelnosti

Otázka úhlu, přesněji, jistý vztah k času. Úhlový vztah k času, úhel pohledu. Vše je řečeno postojem Davida Steckera, fyzickým postojem, způsobem, jímž se dostává do pozice úhlu světa. Všimněte si dobře toho osobitého způsobu Henri Cartier-Bressona, s jakým přistupuje k věcem, jak s nimi tančí před tím, než je vyfotografuje. Davidův tanec však bývá spíše krokem, krokem, který nehledá, krokem, kterým křižuje věcem cestu, věcem, které jsou často někde za lidmi, krokem, který křižuje cestu s podstatou obrazu, očekávání světa.

To read the entire article you must log in.

Log in