Fotograf Magazine

Tereza Kabůrková

Obraz je obraz a nazdar

Říká fotografka, která dlouhodobě pošilhává po malbě a kresbě, aby se znovu a znovu ujišťovala o tom, že fotografie je jí nejvlastnější a pojímá ji velmi tradičně: jako kresbu světlem.

Zatímco se řada autorů snaží vyrovnat s dědictvím moderního umění za pomoci něčeho tak nejistého jako je rozum, Tereza Kabůrková vede svůj tichý a soukromý rozhovor s tradicí prostřednictvím smyslů. Ne nadarmo věnovalo mnoho umělců pozornost jednoduchému postupu, dlouhému a soustředěnému pohledu zkoumajícímu základní vztahy mezi světlem a hmotou, aby se dopracovali k zobrazení situace pevně zakotvené v čase a souběžně tak trochu i mimo čas.

To read the entire article you must log in.

Log in