Fotograf Magazine

Jan Lesák

Krematorium a jiné vizuální záležitosti

„Vizuální záležitosti“, tak většinou Jan Lesák (1984), student ateliéru fotografie FUUD UJEP, stručně charakterizuje své práce. Jeho soubory v hojné míře kombinují různé principy osvojení. Pracují s širokým spektrem fotografických archivů, ale i s filmovými náměty a vizuály. Nejedná se však o „recyklaci“ v pravém slova smyslu. Honza se spíš než sběrači – recyklátorovi podobá programátorovi, který kombinuje jednotlivé prvky nesoucí určité informace. Tyto prvky, ze kterých je dílo stvořeno, pak nemusí být nutně na bázi materiální. Zjednodušeně řečeno: „surovinami“[ref]Bourriaud N. Postprodukce. Kultura jako scénář: jak umění nově programuje současný svět. Praha: Tranzit 2004: 3-12.[/ref], které využívá, nejsou pouze existující hmotné kulturní produkty, ale třeba i ideje, koncepty. Tento přístup dobře ilustruje jeho nedávný cyklus Krematorium (2006).

To read the entire article you must log in.

Log in

#9 Architektura

80 

Není skladem