Fotograf Magazine

Jana Šašková

Nalezení znaku, aspektu, který má přinášet svědectví o určitém kulturním prostředí – ať už se jedná o místní či časové určení – provází vyvažování mezi objektivním a subjektivním stanoviskem. Splnění zadání se odvíjí od obecného, kdy i nezávislý pozorovatel má být výsledným produktem zaujat a zároveň by měl poznat, o čem daná věc vypovídá. Má však přinášet i vlastní pohled, založený na preferencích určených tvůrcem. Tyto preference mohou vycházet z různých základů – jsou založené na emotivně zabarvených vzpomínkách a vlastních zkušenostech.

Fotografie Jany Šaškové (rozené Šprinclové) vznikla jako jeden ze semestrálních úkolů, zadaných studentům ateliéru Fotografie na Vysoké škole umělecko-průmyslové, kterou Jana letos pátým rokem studuje. Přesné zadání úkolu znělo: Aktualizovaný aspekt 80. let. Fakt, že většina stávajících studentů ateliéru Fotografie se v osmdesátých letech narodila, předpokládá k tomuto období specifický vztah – je to doba vzdálená, přesto však byla součástí jejich životů. Doba ukrytá v bývalém režimu, spojená s tehdejší ideologií, přehlušená však změnou, převratem. Úkolem studentů bylo objevit za pomoci tehdejších zdrojů jeden aspekt, vypovídající o osmdesátých letech, jakkoli jej aktualizovat či k němu nalézt současnou paralelu.

To read the entire article you must log in.

Log in

#18 80. léta

90