Fotograf Magazine

Lukáš Kubec

Vizuální myslivost

Lukáš Kubec (*1979) patří do generace, na kterou dolehla doba dezorientace. Integrita narušená podrýváním velkých příběhů se rozšířila v českém prostředí o něco později, než v západním světě. V 90. letech se objevilo několik výrazných ukazatelů nové podoby fotografie, jako byli Lukáš Jasanský s Martinem Polákem, Markéta Othová nebo Michal Kalhous. Po ročním studiu architektury začal Lukáš navštěvovat ústecký ateliér fotografie Pavla Baňky. Odtud vzešla skupina lidí, kteří se posléze různými způsoby zapojili do provozu umění. Lukáš Kubec tento denní, z jeho pohledu nikam nevedoucí „provoz“ opustil. Ať už se věnuje navrhování porcelánového setu na filtrovanou kávu, sítotiskové dílně nebo včelaření, je pro něj charakteristická preciznost a poctivé studium látky. Fotografie u něj zatím představuje nejlépe ovládnutý jazyk, kterým se k již tisíckrát položeným otázkám vyjadřuje.

To read the entire article you must log in.

Log in

#28 cultura / natura

120