Fotograf Magazine

Ondřej Přibyl

Ondřej Přibyl (narozen 1978, od roku 1999 ateliér fotografie VŠUP v Praze) si rád vybírá náměty, které dobře ilustrují civilizační problémy v širších společenských souvislostech. Přibylovy práce jsou ve fotografii pevně zakotveny. Jeho racionální pojetí stojí na přesnosti a věcnosti fotografického vidění. Oproti starším, často aranžovaným souborům, které pracovaly s lidským faktorem a dotýkaly se spíš problémů mezilidské komunikace, se v posledních letech vyhranil autorův zájem o dokumentaci určitého společenského nebo krajinářského fenoménu. V těchto souborech není fotografie prostředkem k manipulaci reality, jejíž výsek rámuje. Přibyl skutečnost nezastírá, spíše ji ve svém střízlivém pojetí „zpřesňuje“, byť měla zachycovat skutečnost, která je sama o sobě absurdní.

To read the entire article you must log in.

Log in

#5 Hranice dokumentu

80 

Není skladem