Fotograf Magazine

Tereza Havlínková

SSSR

Přemýšlím o krajině, kterou vidím na fototografiích a sama sebe se ptám, proč ji Tereza Havlínková fotila. Co ji vedlo k tomu, že si vybrala tento motiv, na základě čeho proběhla tato selekce? V jejích fotografiích krajin není primárně důležitý motiv zobrazovaného. Konzumovat krajinu neznamená cítit se její součástí, ale pozorovat ji z povzdálí, koukat se na ni jako na zboží v regále supermarketu, které si nechceme koupit, jako na billboardy, které nám nabízejí něco, co už doma máme.

To read the entire article you must log in.

Log in

#18 80. léta

90