Fotograf Magazine

Silvina Arismendi

For The Perfect Stranger: Domov naruby

Dříve, než se mladá uruguayská umělkyně Silvina Arismendi (1976) odstěhovala do New Yorku, studovala na pražské Akademii výtvarných umění. Po větší část minulého desetiletí tedy byla spojena s aktivitami na umělecké scéně v Čechách, účastnila se kolektivních výstav a několik samostatných uspořádala ve výrazných domácích off space. V závěrečné fázi pobytu rozšířila svoji iniciativu o projekt galería parásito fungující jako produkční label kooperující při realizaci výstav s institucemi v Čechách a na americkém kontinentu. V čísle věnovaném vztahu fotografie a performance uveřejnil časopis Fotograf dokumentaci její akce v pražské galerii Futura, kde během vernisáže přehlídky Neexistuju, když mě nevidíš (2007) roztrhala fotografický archiv všech předmětů ze svého osobního vlastnictví. Útržky tohoto dříve dvakrát prezentovaného katalogu navršila na hromadu.

To read the entire article you must log in.

Log in

#20 Public Art

90