Fotograf Magazine

Lara Clarke Wardle

„Možná, že mé sny, to jsem já v různých částech života (možná vstupuji do různých časových pásem nebo zůstávám v paralelních segmentech – které si představuji jako odrazy dvou zrcadel umístěných naproti sobě) – pokaždé se mi zdá jiný útržek odžitého života – někdy si sen ani nezapamatuji – snad ani nemám – nesmím znát všechny části oné skládačky, to by se hra prozradila – jsem tedy celá a musím svou pouť dokončit !?“

To read the entire article you must log in.

Log in

#18 80. léta

90