Fotograf Magazine

Jan Freiberg

SAD je pohyblivý, bohatě strukturovaný umělecko-sociální projekt na pomezí fotografie, lokální historie, zemědělství a sociální terapie. Podobně jako jiní deprivovaní umělci či osamělí kurátoři jsem se vydal cestou angažovaného sociálního úsilí, realizovanou průzkumem fotografie v její lidové, užité a částečně i umělecké rovině. Sadařství představuje jakousi tématickou záminku k obecněji pojednané výstavě o médiu fotografie jako velmi širokém vizuálním projevu i prostoru kultury dvacátého století. Zároveň však zůstává prostředkem k rozvíjení autentických sousedských vztahů a současně i pokusem o uloupnutí perníčku ze svůdné grantové chaloupky.

To read the entire article you must log in.

Log in

#17 amatérská fotografie

90