Fotograf Magazine

Sylva Francová

Během jednoho roku jsem fotografovala průhledy z oken paneláku na Jižním Městě v Praze, ve kterém bydlím, a vytvářela jsem časové portréty části domu skrze jeho vnější prostředí.

To read the entire article you must log in.

Log in

#15 praha

90