Fotograf Magazine

ondřej brody

teď se nedívej!

Videa Ondřeje Brodyho, které občas produkuje společně s Markem Therem, si dlouhodobě udržují svoji nezaměnitelnou značku. Ta je charakteristická neobvyklou dávkou absurdity a nesrozumitelnosti, která občas hraničí s nesnesitelností. Většina jeho krátkých videí je trochu vzdálená i nám, kteří se vizuálním uměním aktivně zabýváme, tím více pak nepřipravenému návštěvníkovi výstavy současného umění. Brodyho pohyblivé obrazy jsou nudné i dráždivé zároveň.

To read the entire article you must log in.

Log in

#6 Recyklace

70