Fotograf Magazine

Johana Střížková

Totemy

Fotografie na blozích, v časopisech o vaření nebo v kuchařkách nás mají lákat. Kup si mě, uvař mě, sněz mě! Ale předtím mě naaranžuj a vyfoť – pochlub se, jak chutně to vypadá. Kolem jídla si vytváříme nové rituály a tradice – a často k tomu nepotřebujeme dalšího spolustolovníka, jen fotografický aparát. Johana Střížková, autorka s dlouholetou zkušeností s aranžováním a fotografováním jídla, nám v detailní křehkosti ukazuje intimitu stravování skrze aranžování každodenních pokrmů. Subtilnost a absurdita v jednom – které totemy si budujeme a které naopak s chutí boříme? Jakou pozici v bezbřehé nabídce globalizovaného světa mají „tradiční jídla“, často opovrhovaná jako nezdravá pro nás i planetu? Kde začíná a končí konzum spojený s jídlem? Není pro nás vizualita nesnězeného přednější než samotné a nutné trávení?

To read the entire article you must log in.

Log in

#42 jídlo

150