Fotograf Magazine

Daniel Szalai

AB OVO

Ve svých nejnovějších pracích a studiích Novogen (2017–2018), Stadtluft Macht Frei (2018– nyní), Means of Endeavour (2018) a Spectrum (2018) se fotograf Daniel Szalai zaměřuje na různé ptačí druhy a nahlíží na ně jako na metafory. Tyto práce svou povahou spadají do interpretačního rámce tzv. animal studies neboli vědního oboru, který analyzuje zvířata v různých interdisciplinárních kontextech – z hlediska geografie, dějin umění, antropologie, biologie, psychologie, literárních studií, muzeologie, filozofie, historie, komunikačních studií a sociologie. Za užití těchto úhlů pohledu se Szalai chce jak poučit o vztahu mezi člověkem a zvířetem, tak i porozumět zvířatům jako bytostem jako takovým, tedy nehledě na naše vědomosti o nich.

To read the entire article you must log in.

Log in

#35 žít s lidmi

150 

Není skladem