Fotograf Magazine

Maja Smrekar

Za hranicí rodinného kruhu

Sejít se na opačném břehu toho, co tvoří to „společné“, které určuje naše soužití (společné východisko, společné prostředí, společné hodnoty). To by velmi jednoduše mohla být formule odrážející se v obrazovosti, která naplňuje práce Maji Smrekar –
–hledání cesty k lepšímu porozumění, ale především ustanovení jakéhosi alternativního sdíleného soužití s bytostmi, které klasifikujeme jako zvířata. Činit tak znamená zpochybňovat samu základní podstatu, která dává tvar našim mezidruhovým vazbám, ale bohužel ji také formovat a měnit – vzít na vědomí proměnu nás samých. Ve zvíře.

To read the entire article you must log in.

Log in

#35 žít s lidmi

150 

Není skladem