Fotograf Magazine

Eduardo Navarro

Vytušit sotva patrné, pohybovat se tichem, vyjadřovat nepopsatelné

Eduardo Navarro je umělcem, který termínu „radikální solidarita“ dodává dimenzi, kterou v umění často nevídáme. Jeho performance, instalace a objekty utvářejí myšlené prostory a praktické situace rozšiřující možnosti jejich chápání a využití.

To read the entire article you must log in.

Log in