Fotograf Magazine

Planeta jako fotografická deska

Výzkum klimatické změny čerpá z obrovského množství materiálních datových zdrojů, přesto ve veřejné debatě dominují generické datové vizualizace bez vazby na smyslovou zkušenost. V zájmu přemostění mezery mezi daty a světem pléduji za vizualizace, které se zaměřují na sebezapisování jako vlastnost světa: bezpočetné stopy a jejich kauzální propojení. Takový autografický přístup vyžaduje jiný pohled na data: nikoli jako na abstraktní odkazy, ale jako na fyzické artefakty, které jsou součástí jevu.

To read the entire article you must log in.

Log in