Fotograf Magazine

Michał Patycki

Slunce

Slunce. Fundamentální zdroj energie. Žhne. Vybuchuje. Sálá. Vysiluje se. Spaluje samo sebe pro život ostatních. Podobnou oběť na sebe bere také nitro Země vyčerpávané těžbou černého uhlí. Tam, kam sluneční paprsky nedosahují, lopotí se jedinci získáváním energetických zdrojů pro komfort zbytku populace.

To read the entire article you must log in.

Log in