Fotograf Magazine

Tono Stano

Jestli   něco   charakterizuje   současnou   fotografii,   je   to   prolínání a překračování hranic úzce definovaných žánrů a také vyrovnávání hladin tzv. vysokého a nízkého umění. Spolu s velkým zájmem o přirozenou, rádoby amatérskou estetiku (jde např. o tzv. lo-fi fotografii vytvořenou umělohmotnými  fotoaparáty  s  prošlými  filmy  anebo  o  fotografie z mobilních telefonů) se do popředí čím dál tím víc dostává také tvorba na pomezí volné a komerční fotografie. Tato naopak překvapuje technickou     brilantností,     složitostí     aranží,     perfektním     svícením a sofistikovanou nadsázkou využívající divákovu zkušenost s vizualitou obou oblastí.

To read the entire article you must log in.

Log in