Fotograf Magazine

Fred Kramer

Reklamní fotograf v době nedostatku

Fredu Kramerovi je přisuzováno v oblasti módní fotografie padesátých a šedesátých let podobně zásadní místo, jako má o rok starší Jindřich Brok, rovněž absolvent Státní grafické školy v Praze, ve fotografii skla. Přispělo k tomu jistě i Kramerovo dlouhodobé externí působení na pražské FAMU, kde v letech 1967–1980 vedl předmět reklamní fotografie. Méně už se ví, že obdobně jako v oblasti módy byl univerzálně činný i jako reklamní fotograf, postihující široký záběr od fotografie průmyslových výrobků, hudebních nástrojů, kosmetiky a bižuterie, až třeba po fotografii skla. Dnes je i zasvěcené veřejnosti známý asi jen „Košířskou Madonou“, jemně  erotickou  fotografií,  která  visela  nad  výčepem v hospodě na Klamovce a stala se logem Revolver Revue, jehož redakce se v tomto podniku scházela. Fred Kramer ale není pro dějiny fotografie zcela neznámý. Psal o něm už Tomáš Žežulka ve své diplomové práci na FAMU v roce 1980 a později také Miroslav Vojtěchovský, Daniela Mrázková nebo Jan Mlčoch.

To read the entire article you must log in.

Log in