Fotograf Magazine

Wu Tsang

Vzdor tance

Je-li tanec kolektivním způsobem komunikování naší paměti, historie a identity, pak je improvizovaný pohyb fyzickým ekvivalentem rapu. Ve svobodě fyzické exprese – ve způsobu, jakým se tělo pohybuje a vyjadřuje – spočívá určitý poeticko–revoluční potenciál. V těle je možnost. Tzv. pleasure aktivismus se ve své nejčistší formě projevuje právě v tanci. V souladu s touto tezí je zcela zjevně i tvorba umělkyně Wu Tsang.

To read the entire article you must log in.

Log in

#39 slast, bolest

150