Fotograf Magazine

Private Views: A High-rise Panorama of Manhattan

Když mi Hynek Alt předával tuhle knížku na ulici (oba v respirátoru s neohrabanou sna-hou o dodržení sociálního kontaktu, který nás zároveň nebude omezovat v přátelské a důvěrné komunikaci), byl jsem překvapen jejím formátem a zpracováním. Připomínala mi populární československé obrazové publikace, jež mají původ v knize Slovensko od Karla Plicky z konce 30. let, následované Tiborem Hontym a jeho reprodukcemi barokního sochařství o třicet let později. To vše zvulgarizované v 80. letech minulého století Karlem Kuklíkem a Miroslavem Krobem sérií knih věnovaných české krajině a jejím dominantám. Když jsem si pak knihu konečně doma ohmatal a podrobně prostudoval, musel jsem se jí v duchu omluvit. Jedná se totiž o zajímavý umělecký projekt, který za sérií velkoformátových fotografií exotických interiérů newyorských apartmánů a penthousů odkrývá pozornému pozorovateli a čtenáři svět trhu s luxusními nemovitostmi. A právě onen důraz na exotičnost ve mně pravděpodobně způsobil chybu v úsudku a v percepci, kdy reprodukce lidových krojů, historických památek a líbezných krajin jsou zaměněny za nedosažitelné obytné prostory vzdáleného velkoměsta.

To read the entire article you must log in.

Log in

#39 slast, bolest

150