Fotograf Magazine

Nina Beier & Marie Lund

The Challenges

Různým skupinám lidí jsou rozdány instrukce, v nichž je zabudována premisa,  která tak či onak přispívá ke tření buď mezi samotnými členy skupiny,  nebo při kontaktu skupiny s okolím.  

Fascinované skupinovou dynamikou a škálou vazeb vznikajících mezi  jednotlivci v důsledku toho, jak na sebe reagují, umělkyně Nina Beierová  a Marie Lundová společně tvoří svá díla tím, že vytvářejí specifické, velice  pečlivě naaranžované společenské konstelace, které následně zachycují  prostřednictvím filmu a fotografií. V rámci pokračujícího cyklu  The Challenges (Výzvy) navozují nejrůznější abstraktní hry určené pro  rozdílné skupiny lidí. Instrukce typu „Jdi tak daleko, kam až se odvážíš“  či „Tak dlouho se dívej někomu do okna, až se odtamtud někdo podívá  na tebe“ svou podstatou připomínají úkoly a výzvy známé z dětských her  a jsou určeny k tomu, aby podnítily individuální soutěživost účastníků  a zároveň podpořily skupinové úsilí.

To read the entire article you must log in.

Log in