Fotograf Magazine

josef pírka – zapomenutý český fotograf

Z dosud málo prozkoumané krajiny české fotografie konce 19. století se občas vynořují zajímavé osobnosti. Jednou z nich je i východočeský fotograf Josef Pírka (6. 6. 1861 – 7. 6. 1942). Tento pardubický rodák, který ve svém městě prožil prakticky celý život a vybudoval zde prosperující fotografický závod, nepatřil totiž k odborníkům běžného typu, jakými byli majitelé ateliérových fotografických živností. Na rozdíl od nich se nezabýval jen portrétní tvorbou, i když měla v jeho činnosti podstatný podíl a poskytovala nezbytné finanční zázemí. Pírka se zájmem sledoval společenské a kulturní dění ve městě a neúnavně je zachycoval. Vytvářel tak cennou kulturní kroniku své doby. Měl citlivý vztah k přírodě a k polabské krajině vůbec. Mizení romantických scenerií, zákoutí domů i celých uliček rychle se rozvíjejícího města, se pro Pírku stalo bezprostředním podnětem, aby zvěčňoval svým přístrojem jejich podobu a zachoval tak pro budoucí generace tvář starých Pardubic. I když ve městě působilo více fotografů, stojí Pírka na čelném místě v zájmu o zachycení jeho proměn. Bez nadsázky lze říci, že nebýt jeho zájmu o město a okolí, chyběl by nám dnes obraz Pardubic z 80. a 90. let 19. století.

To read the entire article you must log in.

Log in

#8 krajina

80 

Není skladem