Fotograf Magazine

Antonín Dufek (1943-2023)

Když jsme v květnu 2023 dávaly dohromady laudatio k udělení Ceny Uměleckohistorické společnosti Antonínu Dufkovi, listovaly jsme fotografiemi, které zachycují důležité momenty z jeho života. Na jedné z těchto fotografií Tomáš Fassati zachytil mladého muže pózujícího v kanceláři v Moravské galerii v Brně. Dufek do MG nastoupil v roce 1968 a za víc než čtyři dekády vybudoval sbírku fotografie, která se stala skutečným pojmem. Možná ještě důležitějším přínosem jeho mnohaleté práce byla systematizace dějin české fotografie.

To read the entire article you must log in.

Log in

#46 turismus

190