Fotograf Magazine

Jana Hartmann

Dveře do moře

Pravděpodobně jste se s tím už setkali – čekáte na letištní bráně a na protější stěně si všimnete velkoformátové fototapety, na níž se skví zelený orosený vinohrad v ranním slunci nebo hluboký listnatý les bez jediného živáčka. V letištním prostředí – symbolu přetechnizované globální civilizace – tak vzniká paradoxní situace. Toužíme být v souladu s přírodou (a interiéroví designéři to dobře vědí), přesto se dobrovolně vydáváme přes půl světa, abychom si ji na pár dnů užili.

To read the entire article you must log in.

Log in

#46 turismus

190