Fotograf Magazine

Dávid Doroš

who cares what the future brings?

Niekedy je potrebné, aby sa konali komunálne voľby, aby si z poštovej schránky vytiahol zoznam kandidátov a Nick Cave dookola opakoval „who cares what the future brings?“ a ty zistíš, že to je vlastne o tom, lebo „všetko so všetkým súvisí?“ A aj ty nachvíľu pocítiš strach z „možnej“ budúcnosti, v ústrety ktorej sme sa rozbehli popohnaní konzumom, trhovou ekonomikou, aj túžbou po vlastnom šťastí.

To read the entire article you must log in.

Log in

#46 turismus

190