Fotograf Magazine

At Peace in Pieces

Zdá se, že přinejmenším v posledním desetiletí určuje dynamiku sociálních sítí nespočet virálních hnutí, která však nejsou pouhou hrou s možností sebevyjádření ve virtuálním prostředí, ale svědčí o něčem hlubším, co se dotýká samotné proměny současné subjektivity. Jedním z nejdiskutovanějších virálů současnosti je bezesporu #corecore, který se svým zájmem o „niche“ estetické formy vymyká typickému charakteru core hnutí. Jde o jakýsi posun v dalším pokusu o uchopení skutečného „jádra“ politicko-sociálních problémů, které podmiňují formy současného emocionálního prožívání.

To read the entire article you must log in.

Log in

#45 hypertenze

190