Fotograf Magazine

Markus Selg

Encrypted Body Arcadia

„Jako umělec prozkoumávám hluboké vazby mezi lidským vědomím, uměním, technologiemi a vnímáním. Inspirují mě pravěké malby na stěnách jeskyní a nořím se do transformativní síly uměleckého projevu a jeho schopnosti ovlivňovat náš svět. Jeskyně funguje jako metafora, která symbolizuje probuzení lidského vědomí a naší schopnosti navenek projevit vnitřní obrazy. Jeskyně funguje jako vzrušující svatyně, která zaznamenává první fázi svatých prostor, které se vyvinuly z architektonických struktur do virtuální reality. Představuje strhující kreativní projev.

To read the entire article you must log in.

Log in

#45 hypertenze

190