Fotograf Magazine

Kyborgové a nomádi

​​V kapitole z knihy Metamorphoses: Towards a Materialist Theory of Becoming se filozofka Rosi Braidotti zabývá složitým vztahem mezi feministickou teorií, digitální identitou a naléhavou společenskou výzvou způsobenou rychlým rozvojem technologií. Zpochybněním konvenčního pojetí subjektivity a čerpáním z díla Donny Haraway nabízí autorka kritický pohled, jehož prostřednictvím lze pochopit pestrý a komplikovaný kontext digitální identity vyplývající z našeho stále více propojeného a technologiemi řízeného světa.

To read the entire article you must log in.

Log in

#45 hypertenze

190