Fotograf Magazine

Edwin Zwakman

Fikce výstižnější než sama skutečnost

Tento nizozemský autor, absolvent Akademie van Beeldende Kunsten Rotterdam (1993) a Rijksakademie Amsterdam (1997), se narodil v Haagu roku 1969. Bývá označován za následovníka fotografických konceptualistů Cindy Shermanové či Jeffa Walla. Ještě výraznější spřízněnost se Zwakmanovými aktivitami však můžeme dohledat ve tvorbě mezinárodně etablovaného amerického autora starší generace Davida Levinthala (1949) či maďarského fotografa střední generace Dezsö Szabóa (1967). I oni zachycují uměle vytvořené environmentální struktury, pohybují se však ve zcela odlišných tematických rovinách. Levinthal ve fotografických cyklech Mein Kampf či Hitler Moves East reaktivuje kolektivní historickou paměť euroatlantické civilizace, anebo glosuje opulentní civilizační excesy ve snímcích ze sérií Baseball, popřípadě Desire. Szabó v uměleckých projektech Black Box, Tornádo a Expedition rekonstruuje a vizualizuje katastrofické scénáře masmediálních agentur. Společným prvkem tvorby zmíněných autorů je snadná zaměnitelnost fikce a skutečnosti. V jejich postoji můžeme vysledovat kreativní přístup přítomný ve všech etapách percepce a transformace reality v technický obraz. Stejný prvek – umělou konstrukci – bychom však, tak jako na jejich fotografiích, mohli najít kdekoliv v zemi, z níž Edwin Zwakman pochází.

To read the entire article you must log in.

Log in

#9 Architektura

80 

Není skladem