Fotograf Magazine

1936: pražské dostaveníčko /historie/ fotografie se strukturalismem

„Sklon k osamostatnění znaku od předmětu […] je směrodatnou snahou celého nového umění, které vystoupilo jako antithesa naturalismu.“
Roman Jakobson1

 

Spolek výtvarných umělců Mánes se v polovině 30. let významně zasadil o zvýšení pozornosti vůči moderní fotografii. Loni to znovu připomenul Antonín Dufek v česko-anglickém katalogu výstavy Fotografie jako umění v Československu 1959–1968. Nevyhnul se však podcenění tuzemského dění při jeho konfrontaci s mezinárodním kontextem. „V souvislosti s deklinací ilustrovaných časopisů,“ napsal vedoucí oddělení fotografie Moravské galerie v Brně, „pronikly brzy momentky do výstavních síní, kde musely být vnímány jako originální díla (zatímco Steichen a jeho následovníci koncipovali své výstavy spíše jako zvětšené ilustrované stránky časopisů).“2 „Neplodnost Steichenova konceptu byla okamžitě zřejmá několika intelektuálům, např. Rolandu Barthesovi (Mythologies, Seuil 1957).“3

To read the entire article you must log in.

Log in

#1 Portrét

80 

Není skladem