Fotograf Magazine

Fazal Sheikh

Fotografie z ciziny

Stejně jako nám fotografie dokáže přiblížit vzdálené dění, dokáže je stejně tak zastírat a vzdalovat. Role fotografického média v politické a sociální propagandě je tak složitá a dlouholetá, že vzbuzuje stále více otázek. Jak neztratit v dnešní době spletitých informačních kanálů kontakt se skutečností? Je možné pomáhat lidem pomocí pouhého paprsku světla? Je možné téměř padesát let po Lidské rodině dělat „humanistickou“ fotografii?

To read the entire article you must log in.

Log in

#1 Portrét

80 

Není skladem