Fotograf Magazine

Jan Krhovský

Analytická metóda vo fotografii

Vývoj, ktorým v nedávnom období prešlo médium fotografie (predovšetkým nástupom digitálnych technológií), ovplyvnil zásadne i podobu a zmysel amatérskej fotografie. Fotografovanie ako hobby už nie je iba záležitosťou opticky, chemicky a technicky zručných jedincov združených vo fotokluboch. Množstvo digitálnych obrázkov narastá každodenne geometrickým radom a pri stláčaní spúšte už netreba premýšľať nad počtom filmových políčok. Fotí sa všetko a všade, potom sa to uverejňuje, komentuje, zdieľa. O to viacej zaujme v často bezkoncepčnej amatérskej fotografickej praxi prístup, ktorý je pravým opakom bezhlavého zaznamenávania.

To read the entire article you must log in.

Log in

#17 amatérská fotografie

90