Fotograf Magazine

Václav Tvarůžka

Amatér na internetu

Zhruba před deseti lety přišel obrovský boom zájmu o fotografii způsobený výrazným poklesem cen digitální techniky, ale též integrováním aparátů do mobilních telefonů. Potřeba podělit se o pořízené záběry v co nejširším měřítku vedla k zakládání speciálních fotoserverů, kde si každý nadšenec mohl založit vlastní profil, vkládat snímky do společné galerie a získat zpětnou vazbu od ostatních uživatelů prostřednictvím hodnocení a komentářů. Celosvětově vedoucí pozici v tomto směru má již delší dobu server Flickr.com. U nás pak existují Fotoaparat.cz nebo Photopost.cz. Tento fenomén získal okamžitě na popularitě a masovost publikování vyústila v zahlcení virtuálních galerií obrázky nevalné umělecké úrovně jako jsou sladkobolné krajinky, pitvořící se děti nebo makrofotografie hmyzu a květin. Tato situace ovšem záhy způsobila reakci. V na první pohled nehostinném prostředí se vytvořilo podhoubí pro jedince cítící potřebu se vůči této majoritě vymezit a prosazovat jiné přístupy.

To read the entire article you must log in.

Log in

#17 amatérská fotografie

90