Fotograf Magazine

Vojtěch Marek

Silva rerum po česku aneb
Jak Vojta Marek uvařil s kámošema dort

Ingredience:
Koncept, 5 přátel x 1 svitek filmu 35 mm, bílá stěna, černý fix, pravítko, kurátorská vize.

 

Pracovní postup:
Vezmeme koncept, oslovíme pět libovolně vybraných přátel, každému věnujeme po jedné roli fotografického (barevného) negativního materiálu s instrukcemi (naexponovat libovolným způsobem) a s podmínkou navrácení po použití. Po obdržení polotovaru selektivně vyřadíme zajímavé kousky. Zbylý materiál třídíme podle zobrazovaných témat a teoretických pojmů (horizontála, vertikála, diagonála, kruciála…) dokud nám nevznikne dostatečně bohatý a uspokojivý tvar výsledného obrazce. K jednotlivým skupinám v obrazci vyhledáme odborné pojmosloví (slovník současného umění, pokud takový existuje) a implementujeme je za použití pravítka a fixu do výsledného diagramu k fotografiím na bílé stěně. Nakonec připojíme nezbytné statistické údaje o autorech-amatérech a můžeme servírovat.

To read the entire article you must log in.

Log in

#17 amatérská fotografie

90