Fotograf Magazine

Martin Fryč

Facebooková komunikace mezi Martinem Fryčem a Milanem Mikuláštíkem

Milan Mikuláštík: Ahoj Martine, začal bych trochu zeširoka. Už delší dobu se téměř denně potkáváme na vernisážích. Ty se snažíš navštívit veškeré výstavní události, které se v Praze dějí, a že jich není málo. Jak ses k tomu dostal? Měl jsi v mládí, nebo i dnes nějaké výtvarné sklony?

Martin Fryč: Ani moc ne, spíš mě vždycky zajímalo všechno – to že se ten zájem „přetočil“ do výtvarné sféry je jen jedna z možností – stejně tak to mohla být třeba astronomie nebo statistika. Ale ve výtvarné oblasti se cítím jako ryba ve vodě.

To read the entire article you must log in.

Log in

#17 amatérská fotografie

90