Fotograf Magazine

Casablanca

Princip pseudodokumentarismu ve středoevropském a balkánském posttotalitním výtvarném umění

Tento text je vlastně nesystematickým deníkem, neboť odráží zkušenosti, které jsem načerpal při spolupráci se současnými středoevropskými a rovněž balkánskými výtvarnými umělci či výstavními institucemi. Na cestách spojených s realizací řady kurátorských projektů jsem se opakovaně setkával s pocity nejednoznačné nostalgie, s kritikou nedávné totalitní minulosti i opatrným očekáváním dalšího vývoje. Postupně jsem si přitom uvědomoval specifika vlastního osudu uprostřed sociálního a politického zlomu i snahu celé řady generačně spřízněných autorů toto hybridní prostředí reflektovat a do jisté míry zprostředkovat. Společně s nimi jsem si často připadal jako v uličkách filmové Casablancy, ve světě na hraně událostí, ve kterém se neopakovatelně mísí odlesky dobové reality a rafinovaně komponovaná struktura její vizuální (a do jisté míry také mimetické) pseudodokumentace.

To read the entire article you must log in.

Log in

#5 Hranice dokumentu

80 

Není skladem