Fotograf Magazine

Paula Miklosevic

re-konstrukce místa v portrétech

Fotografické portréty Pauly Mikloševićové shromážděné v cyklu Ideal Place připomínají postupy vizuální antropologie či příbuzných sociologických výzkumů. Jejich cílem je zachytit podoby a myšlenky mladých lidí z Východní Evropy, do nichž by se zřejmě měla promítnout jejich životní zkušenost i historie místa a jeho současné peripetie. Portrét sám o sobě je naprosto indiferentní: jedná se o stojící figury většinou v krajinném rámci; možná právě v tom spočívá autorčino sdělení: lidé jsou všude stejní, mění se pouze kontexty kulturní, historické či genderové. Doprovodné texty nás informují o jménu, věku a rodišti portrétovaných osob. Protagonisté fotografií se vyjadřují krátkou sentencí, v níž sdělují svou představu o „ideálním místě“ pro život; tato sdělení jsou velmi lapidární: ideální místo je tam, „kde mi lidé rozumějí“ apod.

To read the entire article you must log in.

Log in

#5 Hranice dokumentu

80 

Není skladem