Fotograf Magazine

Déja vu

Historie fotodokumentarismu je sice v mnohém známá, hlásí se však o novou interpretaci. Pro dokumentární fotografii, kultivovanou povědomím o dějinách malby příležitostných výjevů, jsou totiž zásadní jak proměny estetiky samotného fotografování, tak i posuny společenského vnímání žánru. Nicméně nejen laické, nýbrž též teoretizující výklady bývají vedeny z určitého, dobově podmíněného hlediska.

Změny perspektivy čtení téhož patří k znamenitým dobrodružstvím! Nemá-li být ovšem dějepravné sousto nestravitelné, nemůže vměstnat do záběru vše. Přednosti výběru výmluvných detailů jistě není třeba přibližovat právě zájemcům o fotografování…

To read the entire article you must log in.

Log in

#5 Hranice dokumentu

80 

Není skladem