Fotograf Magazine

Milena Dopitová

ženská pravda

Hned v prologu k portrétu umělkyně Mileny Dopitové narazíme na to, že o ní nelze psát jako o fotografce: jako jedna z mnoha současných umělců používá ve své tvorbě médium fotografie (a to s využitím práce vyškolených fotografů), není však, jak by se mohlo zdát, v její práci dominantní. Její fotografie jen vytváří potřebné pojmy nutné pro celkové obrazy. Milena Dopitová je od začátku své tvůrčí činnosti spojována ať už přímo či nepřímo s feminismem, ačkoliv se jí toto zařazení – jako většině českých inteligentních žen – nelíbí. Je u nás totiž spojováno s jakýmsi „americkým“ feministickým militantismem, i když s tím nikdo nemá žádné praktické zkušenosti. Intuitivní a diplomatické ženy se pak už i podvědomě vyhýbají jakémukoli příslušenství k hnutí, snad i kvůli zdejší obecnější nechuti k čemukoli ideologickému příslušet.

To read the entire article you must log in.

Log in

#7 Nová inscenace

80 

Není skladem