Fotograf Magazine

Davor Konjikušić

„Operační obrazy“ zvukových postav

Filmový a mediální umělec Harun Farocki chtěl dokázat, že negativní dialektika současného technikou podmíněného i zprostředkovávaného světa útlaku má estetický základ, který představuje cestu k nové racionalitě opuštěné lidskosti. Tvrdil, že skutečná moc násilí se umně maskuje rozšířeným přesvědčením, že prostředky používané globálními systémy útlaku ke sledování volného pohybu lidí jsou „nudné“ a ze své technické podstaty nepochopitelné. Farocki používal „operační obrazy“ k tomu, aby ukázal propast mezi fascinací technickým pokrokem a rezignací na lidskost. „Operační obrazy“ jsou fotografie, které dokládají moc či dominanci sledujících elit, ale v interpretaci schopného pozorovatele (filmového nebo video umělce, fotografa) se stávají zdrojem optimistické, osvobozující a humánní perspektivy.

To read the entire article, order
#33 investigace

#33 investigace

120 

Skladem