Fotograf Magazine

Martin Netočný

Otisky ideální krajiny

Haldy hlušiny patří mezi nejviditelnější pozůstatky hlubinné důlní činnosti, a to i přesto, že jejich otisk do reliéfu krajiny přestává být časem zřetelný: umělá rekultivace či samovolná sukcese smazávají nepatřičnost hald, které tak postupně splývají s okolní krajinou. Haldy se otiskují i do reliéfu sociálního a kulturního, a to zejména skrze příběhy lidí a věcí, jež se podílely na jejich vzniku, anebo se protínají s jejich přítomností. I tyto otisky se časem stávají méně viditelnými, jsou překrývány neodbytným zde a nyní každodennosti, která má schopnost činit z nezvyklého obvyklé, z nesamozřejmého samozřejmé. 

To read the entire article, order
#33 investigace

#33 investigace

120 

Skladem