Fotograf Magazine

Filip Turek

Dvojrozměrný Filip Turek

Fotografické, nebo přesněji obrazové práce Filipa Turka úzce souvisejí s jeho ostatní tvorbou, ať už se jedná o objekty, videa nebo performance. Jejich princip je zdánlivě jednoduchý: fotografický obraz, ať už nalezený, digitálně manipulovaný nebo autorem osobně vytvořený, je posunut do odlišného kontextu, než ve kterém normálně funguje. Autor s velkou hravostí ukazuje relativitu čtení obrazové informace, domýšlí a manipuluje obraz do neobvyklých souvislostí. Nejraději operuje na hraně mezi uměním a neuměním. Přes tuto hranici nenápadně postrkuje banální snímky sem a tam. Ukazuje, kolik rozdílných obsahů mohou mít obrazy a jak s jejich pomocí dokážeme neobvykle ostře analyzovat naší kulturu, historii i sebe sama.

To read the entire article you must log in.

Log in