Fotograf Magazine

Jan Dziaczkowski

Evropa bez hranic podle Jana Dziaczkowského

Možná by to i bylo hezké, kdyby železná opona nevyrostla na řece Labi, ale dál – třeba až u Santiaga de Compostela. V roce 1945 by se Sovětská armáda prostě nezastavila uprostřed Německa – na půli cesty –, ale pochodovala by čile dál, do západu slunce, zakládajíc podél své trasy satelitní státy: Socialistickou republiku Francie, Italskou lidově demokratickou republiku, Spojené socialistické republiky Velké Británie a Irska. Celá Evropa socialistických zemí? Proč ne. Alespoň bychom byli všichni na jedné kolébající se lodi se zrezivělými vesly a dnes bychom mohli, společně s obyvateli Belgie a Lichtenštejnska překonávat svá postkomunistická traumata a pěstovat si nostalgii po drobných radostech časů RVHP. Zmírňování naší středoevropské zahořklosti je jedno z potěšení, která nám poskytují koláže Jana Dziaczkowského.

To read the entire article you must log in.

Log in