Fotograf Magazine

Sam Taylor-Wood

V zajetí nostalgie, nikoli sentimentu

Sam Taylor-Wood (*1967), zprvu postpunková rebelka londýnské výtvarné scény přelomu 80. a 90. let 20. století, náleží k okruhu autorů, pro něž jsme si v uplynulých dvou desetiletích uvykli používat plošný a částečně schematizující termín YBA, tedy „mladí britští umělci“ (Tracey Emin, Jake & Dinos Chapmanovi, Marcus Harvey, Damien Hirst, Gary Hume, Sarah Lucas a další). Zkratka tří písmen se pro mnohé stala synonymem soudobé vizuální kultury, zároveň však představovala opakovaný zdroj šokující výpovědi o postdemokratické společnosti konce 20. století. I když prvotní moment překvapení dávno vyprchal, svěžest výrazu tvorby většiny těchto autorů přetrvala a jejich umělecké gesto se stalo obecně srozumitelnou entitou. Zdá se neskutečné, že od jejich překvapivě vyzrálé a profesionálně zprodukované veřejné přehlídky uskutečněné v londýnských docích pod názvem Freeze letos uplynulo již dvacet let. Je k nevíře, že o pouhé tři roky později (1991) byl založen záhy renomovaný a světově proslulý časopis Frieze, jenž tvorbu představitelů nejmladší britské generace představoval, socializoval a posléze „muzealizoval“.

To read the entire article you must log in.

Log in