Fotograf Magazine

Martha Rosler

Martha Rosler versus svět čisté vizuality

Jedním z klíčových témat průkopnické generace feministických umělkyň na přelomu 60. a 70. let byla exploatace ženského těla. Mezi těmi, které se tehdy tímto problémem zabývaly, byla i Martha Rosler – americká fotografka, performerka, video-umělkyně, kurátorka a teoretička fotografie. Svými fotomontážemi z lascivně se nabízejících těl vystříhaných z pánských erotických časopisů ze série Krása nezná žádnou bolest, aneb Tělo krásné (Beauty Knows No Pain, or Body Beautiful, 1966–1972) se tehdy přihlásila k leitmotivu radikálního feministického umění hlásajícímu, že „osobní je politické“.

To read the entire article you must log in.

Log in