Fotograf Magazine

(Re)konstrukce fotografie

Rekonstrukce je přestavba a stejně tak jako lze přestavět dům, lze také přestavět fotografický obraz. Některé rekonstrukce jsou natolik radikální, že jsou zaměnitelné s novou konstrukcí. Rekonstrukce podléhá nějakému záměru, je cílená, mění situaci. Naopak fotografický obraz byl vždy považován za cosi upřímného, nezměněného lidskými plány. Mnozí jej za takový dodnes považují. A ani ti z nás, kteří nejsou dostatečně naivní, aby věřili v pravdivost fotografie, zakoušejí před fotografií pocit skutečnosti. Roland Barthes řekl, že fotografie jsou neviditelné. Řekneme „to je ale hezká pláž“, nikoli „to je ale hezká fotografie pláže“. Vidíme věc či osobu na snímku, nikoli snímek. (Re)konstrukce fotografie využije naivity diváka, aby jej vtáhla do nové „skutečnosti“. Nejpravdivější médium je pro nepravdivost svůdné.

To read the entire article you must log in.

Log in