Fotograf Magazine

Svědek Pavel Štěcha

Profesor Pavel Štecha (20. prosince 1944 – 19. července 2004) platil za vyhledávaného profesionála, který dokáže ozřejmit a zprostředkovat ducha věcí či jevů lépe, než bývá běžné. To kritika mnohokrát opakovala, ať už se jednalo o fotografovy práce volné či užité. Vlastností, určující Štechův sociální status, se stal smysl pro jakost. Lpěním na vysoké kvalitě byl nepříjemný všem, kdo ji postrádali.

To read the entire article you must log in.

Log in

#4 intimita

80 

Není skladem