Fotograf Magazine

Martina Mullaney

x značí skvrnu

V eseji napsaném roku 1967 nastínil francouzský filozof Michel Foucault koncept heterotopie. Heterotopií je místo, v němž se v rámci určitých definovaných a uspořádaných hranic, a navzdory původnímu určení, mohou vyskytnout různorodá a často protichůdná využití. Fakticky je tedy heterotopie místem, jež není vždy užíváno způsobem, jakým bylo zamýšleno, a jehož uživatelé nejsou vždy ti, pro něž bylo toto místo navrženo a s jejichž přítomností zde se počítalo. Foucault v podobných místech spatřuje možnost vyjádření nesouhlasu a odporu proti prostorovému ustavení moci.

To read the entire article you must log in.

Log in

#4 intimita

80 

Není skladem